Oszczędzaj i chroń środowisko jednocześnie

Earth Day Światowy Dzień Ziemi SmartHotel save Earth

Oszczędzaj i chroń środowisko jednocześnie

Koszty związane z produkcją i obiegiem dokumentów (nie tylko koszty druku) pochłaniają od 5 do 15 proc. rocznych przychodów firmy i wciąż rosną – wynika z danych IDC.

Earth Day Światowy Dzień Ziemi SmartHotel save Earth

Migracja z papieru do technologii cyfrowej jest podstawowym elementem każdej strategii transformacji cyfrowej.

Badania potwierdzają, że środowisko biurowe, a w szczególności procesy związane z produkcją i obiegiem dokumentów w dużych przedsiębiorstwach, mogą być źródłem znacznych oszczędności.

Zastanówmy się, ile wydruków miesięcznie lub rocznie generuje Twój obiekt? Karty meldunkowe, hotelowe informatory, menu restauracji, cenniki SPA, oferty specjalne, promocje itp. A gdyby można było obniżyć koszty produkcji tych wydruków i jednocześnie działać na rzecz ochrony środowiska? Czy można ograniczyć lub nawet zaprzestać produkcji standardowych druków hotelowych? Odpowiedź brzmi – tak.

Druk pozostaje cenną i integralną funkcją biznesową, ale organizacje mają trudności ze zrozumieniem, jak infrastruktura druku wpasowuje się w kontekst szerszych strategicznych inicjatyw IT, takich jak outsourcing IT, migracja do chmury i transformacja cyfrowa (DX). Obecnie większość korporacji toczy zaciekłą walkę o modernizację infrastruktury IT, napędzaną mantrą cyfryzacji.

Przegląd najważniejszych wyników badań:

• 3,7% przychodów przedsiębiorstwa jest przeznaczane na inicjatywy transformacji cyfrowej.

• 49% operacji biznesowych już opiera się na infrastrukturze cyfrowej.

• 46% organizacji wciąż znajduje się na początkowym etapie transformacji cyfrowej.

• Tylko 4% organizacji jest w pełni przekształconych w cyfrową infrastrukturę.

• 70% organizacji woli modele as-a-service lub oparte na zużyciu w porównaniu z tradycyjnymi metodami finansowania, aby obniżyć koszty początkowe.

W ciągu ostatnich kilku lat krajobraz technologii biurowej zdominowały dwa trendy: integracja technologii mobilnej jako biznesowej platformy obliczeniowej oraz ciągły postęp w kierunku strategii digital-first. Transformacja cyfrowa jest obecnie podstawą dla organizacji wszelkiego rodzaju, a znaczne wydatki na IT są przeznaczane na szersze programy DX. Zgodnie z badaniem nastrojów kadry kierowniczej IDC z 2019 r. na temat transformacji cyfrowej, średnio 3,7% przychodów przedsiębiorstwa jest przeznaczane na inicjatywy związane z transformacją cyfrową. Te wysiłki są napędzane przez wiele różnych zmiennych; jednak docelowe cele pozostały niezmienione. Pod względem operacyjnym firmy muszą stać się bardziej sprawne, innowacyjne, responsywne i zorientowane na klienta, aby zachować konkurencyjność.

Dlaczego druk ma znaczenie w dzisiejszym środowisku biznesowym?

W większości przedsiębiorstw drukowanie nie jest priorytetem. Niemniej jednak druk jest postrzegany jako wymóg w dającej się przewidzieć przyszłości i pozostaje podstawową usługą, którą działy IT muszą nadal wspierać. Chociaż druk nie zawsze jest uważany za strategiczny, 43% organizacji inwestuje w infrastrukturę druku w ramach swoich szerszych inicjatyw DX i to nie bez powodu. Druk pozostaje integralną i ważną funkcją biznesową, a papier pozostaje do dziś zakorzeniony w większości procesów biznesowych. Badanie procesów związanych z dokumentami przeprowadzone przez IDC w 2019 r. pokazuje, że pracownicy umysłowi nadal potrzebują papieru, aby wykonywać swoje codzienne czynności.

Zużycie papieru w biurach dzisiaj, dzięki SmartHotel oszczędzasz

Ważne jest, aby w dzisiejszym środowisku biznesowym rozróżniać to, co jest uważane za niezbędne i nieistotne. Istnieje kilka horyzontalnych przypadków użycia obejmujących różne sektory przemysłu, które nadal w dużym stopniu opierają się na papierze, takich jak np. onboarding klientów i pracowników, raportowanie wydatków, operacje sprzedaży, procesy aplikacji i zakupy.

Pomimo swojego znaczenia dla działalności biznesowej, drukowanie nadal jest kłopotliwe dla wielu organizacji i jest często postrzegane jako drenaż istniejących zasobów IT. Firmy nadal identyfikują wyzwania związane z ich istniejącym środowiskiem drukowania. Nic dziwnego, że bezpieczeństwo jest głównym problemem i priorytetem numer 1 dla organizacji, które chcą zmodernizować infrastrukturę drukowania. Mimo to koszty i wyzwania związane z bieżącym zarządzaniem i obsługą lokalnej infrastruktury druku, w tym serwerów druku, mają prawie takie same znaczenie.

Druk koszty wydruku papieru w firmie dzięki SmartHotel oszczędzasz

Wypełnianie luki między papierem a cyfrowymi rozwiązaniami

Migracja z papieru do technologii cyfrowej jest podstawowym elementem każdej strategii transformacji cyfrowej. Przejście na technologię cyfrową, chmurową i mobilną zasadniczo zmieniło sposób, w jaki firmy pracują z informacjami. Jednocześnie pozbywanie się papieru zawsze i wszędzie, gdzie tylko to możliwe, jest powodowane poprawą wydajności, redukcją kosztów i działaniem na rzecz ochrony środowiska. Pojęcie biura bez papieru było dyskutowane od lat, ale z wielu powodów nie zostało jeszcze w pełni zmaterializowane.

Oczywiście ostatnie wydarzenia zmieniły krajobraz technologii biurowej i istnieją spekulacje, że polityka pracy z domu uchwalona w wyniku pandemii COVID-19 może sygnalizować początek bardziej gwałtownego spadku zużycia papieru w środowisku biurowym . Chociaż potrzeba drukowania ad hoc może zniknąć, chęć całkowitego wyeliminowania papieru jest dziś mniej rozpowszechniona. W przypadku większości przedsiębiorstw całkowite wyeliminowanie druku i zużycia papieru jest trudne do uzasadnienia na podstawie poziomu zakłóceń w istniejącym przepływie pracy i operacjach biznesowych. Zidentyfikowane już aplikacje do drukowania na zapleczu nie znikną po prostu, o ile nie zostaną zastąpione jakąś formą cyfrowej alternatywy, co w wielu przypadkach jest nieopłacalne. Rzeczywiście, badania IDC pokazują, że organizacje spodziewają się bardzo niewielu zmian w wymaganiach dotyczących druku w ciągu najbliższych dwóch lat.

Jednocześnie wydaje się, że użycie papieru ma kluczowe znaczenie dla komunikacji i współpracy. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w większości organizacji jest zazwyczaj obsługiwana kilkoma kanałami. Komunikacja wewnętrzna lub między firmami jest w większości kontrolowana i zrodzona cyfrowo, podczas gdy komunikacja zewnętrzna jest bardziej prawdopodobna w formie papierowej. Na użycie papieru duży wpływ mają również nawyki i preferencje pracowników oraz poziom ich wiedzy na temat innych możliwych rozwiązań.

Czy jest w końcu możliwe ograniczenie lub nawet zaprzestanie produkcji standardowych druków hotelowych?

Nie ma potrzeby drukowania karty rejestracyjnej.

SmartHotel zapewnia usługę zdalnego zameldowania, nawet przed przyjazdem Gości, a Twój Gość może zameldować się do dwóch tygodni przed przyjazdem. Uproszczona procedura wymaga podania przez Gościa tylko najważniejszych informacji. Nie są potrzebne żadne dodatkowe aplikacje. Odprawa nigdy nie była szybsza, łatwiejsza i bardziej ekologiczna.

Karta meldunkowa digital check-in card w telefonie Gościa SmartHotel

Nie ma potrzeby drukowania hotelowego informatora, menu restauracji czy cenników SPA.​

SmartHotel zapewnia cyfrową Strefę Gościa. Twoi Goście mogą łatwo znaleźć najważniejsze informacje o obiekcie i swoim pobycie, otrzymywać oferty i promocje Twojego obiektu oraz wiele więcej – wszystko to realizują za pomocą telefonu komórkowego, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Goście mogą również zamówić dodatkowe usługi poprzez Strefę Gościa, a docierają tam za pomocą skanowania kodu QR z naklejek, znajdujących się w obiekcie lub klikając w link, który dostają w wiadomości e-mail lub SMS/WhatsApp z potwierdzeniem rezerwacji.
Informator hotelowy SmartHotel menu restauracji, cennik SPA, zamówienie usług hotelowych w telefonie Gościa

Koniec z zeszytami, notatkami i przyklajanymi karteczkami w recepcji.​

Czas na digitalizację danych za pomocą systemu SmartHotel. Twoi pracownicy mogą rejestrować wszystkie informacje i notatki, od tych trywialnych po kluczowe zadania, dzięki naszemu cyfrowemu Dziennikowi Zmian. Dzięki wysyłanym powiadomieniom, wszyscy pracownicy otrzymają te informacje i będą wiedzieć, co dalej.
Dziennik Zmian Shift Diary SmartHotel nowoczesne digital notatki w hotelu

Poznaj system SmartHotel i #StaySmart z najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi: https://mysmarthotel.com/

Źródła: Międzynarodowa Grupa Danych (IDG, Inc.)

Podziel się:

Facebook
LinkedIn
Tweetnij
WhatsApp

Autor

Agata Krzywania

Marketing and Communications Manager